Archief op september 2015

Prinsjesdagspecial 2015

Op Prinsjesdag, dinsdag 15 september 2015, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting
en het Belastingpakket voor 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn troonrede
gaf Koning Willem-Alexander aan dat de regering met de voorgenomen veranderingen in
het belastingstelsel een impuls wil geven aan banengroei en de koopkracht van mensen.
De  loonkosten  voor  werknemers  die  het  minimumloon  of  net  iets  meer  verdienen,
worden  verlaagd.  Een  lagere  inkomstenbelasting  stimuleert  volgens  de  Koning  de
consumptie  en  daarmee  de  werkgelegenheid.  Hierdoor,  en  door  de  beschikbare
loonruimte in de private en publieke sector, wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor
alle werkenden. Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht
op peil.

De fiscale maatregelen zijn opgenomen in de volgende vijf wetsvoorstellen:
1.  Belastingplan 2016
2.  Overige fiscale maatregelen 2016
3.  Wet tegemoetkomingen loondomein
4.  Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015
5.  Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds

De  staatssecretaris  heeft  in  een  begeleidende  brief  bij  het  Belastingplan  2016  ook  een
aantal  maatregelen  ter  vereenvoudiging  van  de  belastingwetgeving  genoemd,  die  nog
worden onderzocht.

Prinsjesdagspecial 2015