Prinsjesdag 2013

Prinsjesdag 2013

Wat biedt de minister van Financiën aan in het koffertje?

Uitgelekte plannen Prinsjesdag 2013
Het Centraal Planbureau heeft zondagavond voortijdig de doorrekening van de kabinetsplannen voor volgend jaar gepubliceerd. Uit de uitgelekte stukken is af te leiden welke maatregelen het kabinet per 1 januari 2014 wil doorvoeren.

Hier enkele conclusies:

Inkomstenbelasting
• De grenzen van de belastingschijven en de heffingskortingen worden niet voor de inflatiegeïndexeerd. Daardoor
komen mensen relatief eerder in een hogere schijf terecht.
• Extra jaar nullijn voor rijksambtenaren.
• De arbeidskorting stijgt met 375 euro van 1723 in 2013 naar 2097 in 2014. Wat gunstig is voor de koopkracht van
werkenden met lage en middeninkomens. Vanaf 2014 wordt de arbeidskorting voor de hoogste inkomens in drie
jaar afgebouwd naar nul.
• Alle huishoudens profiteren van een verhoging van de algemene heffingskorting met 99 euro van 2001 naar 2100.
• De afbouw van de algemene heffingskorting in de tweede en derde schijf met 2% is vooral voor huishoudens met
midden- en hoge inkomens nadelig. Deze maatregel is in plaats van een inkomensafhankelijk eigen risico voor de
zorg. De afbouw is voor ouderen wat lager.

Hypotheekrenteaftrek
• Het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 met 0,5 procentpunt per jaar
verlaagd. Verondersteld is dat de huizenprijs de rest van dit jaar nog licht daalt. Voor volgend jaar is
verondersteld dat de huizenprijs binnen 2014 niet verder wegzakt.
• Hoge inkomens zonder hypotheek profiteren van een verlenging van de derde loonbelastingschijf. Dit is een
compensatie voor afbouw van het maximale aftrekpercentage van de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt per jaar.

Uitkeringen
• Lage inkomens (tot 110 procent van het sociale minimum) krijgen via gemeenten een eenmalige uitkering van
100 euro voor een paar, 90 euro voor een alleenstaande ouder en 70 euro voor een alleenstaande.
• De afbouw van de AOW-toeslag voor jongere partners met 20% is nadelig voor de koopkracht van AOW’ers met
hoge inkomens omdat de afbouw alleen geldt voor AOW’ers met een inkomen naast AOW van meer dan 50.000 euro.
• De verdere afbouw van de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon is ongunstig voor de
koopkracht van uitkeringsgerechtigden, al is de afbouw in 2014 half zo groot als in de twee voorgaande jaren.
• De verdere beperking van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting is ongunstig voor
alleenverdienerhuishoudens waarvan de niet-verdienende partner geboren is na 1962.
• De verlaging van de inkomenscompensatie voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten met 95 euro is ongunstig
voor de koopkracht van uitkeringsgerechtigden.
• De tegemoetkoming voor (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, de AO-tegemoetkoming, gaat omlaag van 342 naar
247 euro netto per jaar.

Toeslagen
• De zorgtoeslag wordt in 2014 verlaagd en het afbouwpercentage van de zorgtoeslag neemt toe. Dit is nadelig
voor lage en middeninkomens.
• Huishoudens met een vermogen hoger dan het vrijgestelde bedrag in box 3 plus 80.000 euro krijgen geen
zorgtoeslag meer.
• Dezelfde vermogenstoets geldt voor het kindgebonden budget. In combinatie met de beperking van de
kinderopvangtoeslag en de bevriezing van de kinderbijslag resulteert dit in meer koopkrachtdaling voor
huishoudens met kinderen.
• De kinderbijslag voor kinderen vanaf 6 jaar wordt vanaf 2014 tot en met 2017stapsgewijs gelijkgetrokken
met die voor kinderen jonger dan 6 jaar, wat ongunstig is voor huishoudens met (oudere) kinderen.
Daarnaast worden de bedragen van de kinderbijslag en het kindgebonden budget niet geïndexeerd, wat ook
ongunstig is voor de koopkracht.
• Vanaf 2015 wordt gefaseerd een huishoudenstoeslag ingevoerd, waarin meerdere regelingen worden samengevoegd.

Bedrijven en werkgevers
• Stamrechtvrijstelling wordt per 1 januari 2014 afgeschaft voor nieuwe gevallen. Een besparing van 2
miljard. Bedrijven mogen nu nog ontslagvergoedingen en winst belastingvrij gebruiken als premie voor
een stamrecht. Mensen met geld in een stamrecht-bv krijgen in 2014 20 procent belastingvrijstelling
als ze hun hele tegoed in 1 keer opnemen.
• De premie die werkgevers moeten betalen voor de zorgverzekeringswet (ZVW) gaat omlaag, van 7,75 naar
7,5 procent.
• Woningcorporaties gaan meer verhuurdersheffing betalen.
• De premies voor de WW, het arbeidsongeschiktheidsfonds (AOF) en de werkhervattingskas (WHK) gaan omhoog
voor bedrijven.
• Verlenging crisisheffing voor het jaar 2013 geldende pseudo-eindheffing van 16% over lonen voor zover
die in het voorgaande jaar méér dan 150.000 euro bedroegen (ook wel crisisheffing genoemd) ook in 2014
gelden. De werkgeversheffing van 16% voor inkomens boven de 150.000 euro vervalt per 2015.

Btw-tarief
• Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovaties, herstel en tuinonderhoud wordt per 1 maart 2014 weer
verhoogd van 6 naar 21 procent.

Accijns
• De accijns op diesel wordt met 3 cent verhoogd, de accijns op lpg met 7 cent.
• De accijns op bier, wijn, andere alcoholische dranken en op frisdrank gaat ook omhoog

bindelsadm
bindelsadm